Psychotronika jest nauką interdyscyplinarną, mówiącą o energiach działających na odległość, oraz zajmująca się interakcjami zachodzącymi pomiędzy organizmami żywymi, a otaczającym je środowiskiem, przy czym pojęcie środowiska określa tutaj cały wszechświat.