PSYCHOTRONIKA

        Niniejsze opracowanie dedykuje każdemu człowiekowi, który zagubiony w świecie własnych możliwości, boryka się z ich zrozumieniem.
Psychotronika jest nauką interdyscyplinarną, mówiącą o energiach działających na odległość, oraz zajmująca się interakcjami zachodzącymi pomiędzy organizmami żywymi, a otaczającym je środowiskiem, przy czym pojęcie środowiska określa tutaj cały wszechświat.
       Przyjrzyjmy się, definicji z bliska. „Psychotronika jest nauką interdyscyplinarną…”, znaczy to przede wszystkim, że łączy w sobie inne nauki np. astrologię, fizykę czy biologię, tak więc interesując się psychotroniką można śmiało powiedzieć, że interesujemy się praktycznie całym światem, jaki nas otacza i interakcjami w nim zachodzącymi. „…mówiącą o energiach działających na odległość…” dobrym przykładem będzie tu sztuka telepatii, do której są zdolne organizmy rozwinięte, „…oraz zajmująca się interakcjami zachodzącymi pomiędzy organizmami żywymi, a otaczającym je środowiskiem…” Oczywiście, skupiamy się w tych interakcjach na połączeniach energetycznych, których większość z ludzi nie jest świadoma, a jakie istnieją pomiędzy organizmami żywymi i/lub środowiskiem w jakim występują, nadal najprościej zobrazować tę interakcję na przykładzie telepatii kierunkowanej do zwierząt lub innych ludzi, albo zjawisko psychokinezy, która pozwala na oddziaływania również na przedmioty nieożywione. „…przy czym pojęcie środowiska określa tutaj cały wszechświat.” Ostatnia część definicji daje nam jasno do zrozumienia, że zjawisko oddziaływań energetycznych pomiędzy organizmami i środowiskiem daleko wykracza poza naszą planetę i organizmy na niej żyjące, sięga obszaru definiowanego jako cały wszechświat, czyli nie tylko inne planety, słońca czy ogólnie określony kosmos, ale również przestrzeń astralna, o której będę wspominać w dalszej części, a nawet przestrzenie między wymiarowe o różnych wibracjach czy inne wymiary, które nie zostaną tutaj bliżej opisane. Jak by nie patrząc psychotronika jest bardziej nauką o świecie i człowieku, niźli jakich tajemniczych mocach, co może być nadinterpretowane przez mniej rozwiniętych przedstawicieli naszej cywilizacji. Wszystko bowiem zaczęło się od energii, a dokładniej mówiąc od bioenergii i związanymi z nimi czakrami energetycznymi, których świadome wykorzystanie pozwoli na dużo szersze zrozumienie fizjologii i energetyzmu ludzkiego ciała, a co zostało szerzej opisane dalej.
       Bioenergia i czakry, zagadnienie o którym definicja psychotroniki nie wspomina bezpośrednio, a jedynie wzmiankuje „…mówiącą o energiach…” dając nam do zrozumienia, iż występują między nami połączenia energetyczne, dzięki którym możemy wchodzić w interakcje ze środowiskiem. Niestety pomimo niebezpośredniej wzmianki o bioenergii i czakrach w definicji psychotroniki, w istocie całe zagadnienie rozbija się właśnie o to zrozumienie i opanowanie swojego ciała energetycznego, a to początek odkrywania świata energii, który przenika się w każdym momencie i punkcie ze światem fizycznym, w którym żyjemy. Nie jest to oczywiście tak skomplikowane, jak się może wydawać na początku, jednak jak już wspominałem wcześniej, wszystko jest kwestią odpowiedniego treningu i idącego wraz z nim zrozumienia.
       Ostatnim zdaniem dodam, iż czysta psychotronika jest naturalną energetyką, i o ile interpretowanie zjawisk i zdarzeń w oparciu o wiedzę, z zakresu odrębnych nauk jest jak najbardziej uzasadnione, o tyle dokładanie do tego obrzędów i wierzeń wydaje się niestosowne, chociaż spotykane.